Morele Stress

Image

Medewerking bevraging Morele Stress bij zorgverleners

16 oktober 2017 by Morele Stress

Beste zorgverlener, leidinggevende of verantwoordelijke binnen de zorgsector,

Deze oproep gebeurt in het kader van een doctoraatsonderzoeksproject aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (departement Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie) van de Universiteit Gent. De komende vijf jaar ligt onze focus op morele stress en morele veerkracht bij zorgverleners.

Werken in de zorgsector kan een hele uitdaging kan zijn. Veel zorgverleners hebben soms het gevoel dat zij niet altijd in de mogelijkheid zijn om te handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg, of voelen zich zelfs soms gedwongen voelen om handelingen te stellen waar ze niet helemaal achter staan. Ze stellen zich daarbij wel eens de vraag: ‘Doe ik nu eigenlijk wel het goede?’. Soms kan door dergelijke situaties morele stress ontstaan, die negatieve gevolgen met zich kan meebrengen.

In deze eerste fase van ons onderzoek willen wij de impact van morele stress op zorgverleners in kaart brengen. Meer bepaald hebben we interesse in hoe zorgverleners morele stress precies beleven en hoe ze er mee omgaan.

Wij zouden u enorm dankbaar zijn mocht u of uw organisatie of afdeling haar medewerking verlenen aan ons onderzoek door deze vragenlijst door te sturen naar en te laten invullen door uw medewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, ergotherapeuten, artsen, …). Meer inzicht in hoe zorgverleners moreel stresserende ervaringen ervaren, kan ons helpen om programma’s voor (psychologische) ondersteuning te ontwikkelen en aanbevelingen te formuleren naar zorgorganisaties.

In wetenschappelijk onderzoek is vertrouwelijkheid van het grootste belang. De informatie die we verzamelen, zal met zorg worden behandeld. De vragenlijst is anoniem: naam, adres of telefoonnummer zal niet worden gevraagd, noch zullen individuele of organisatiegegevens worden vrijgegeven. De deelnemers vinden meer informatie op de eerste pagina van de survey. Het invullen kan 45 minuten tot een uur in beslag nemen.

Indien u vragen heeft, kan u mij steeds contacteren: Céline Baele (celine.baele@ugent.be)
_________________________________________________________________________________
Volg deze link naar de vragenlijst:
Take the Survey
of kopieer en plak de volgende link in je browser:
https://ghentpmwop.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5tqi946LfJCk40l?Q_CHL=email
__________________________________________________________________________________________________