Morele Stress

Image

Morele stress is het wrange gevoel dat

zorgverleners ervaren

wanneer zij hun waarden en visie op goede zorg

niet in de praktijk kunnen brengen

WELKOM

Deze website werd ontwikkeld om te informeren over morele stress.

Morele stress is het wrange gevoel dat medewerkers ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op wat voor hen het ‘goede doen’ betekent in hun job.

De Hogeschool West-Vlaanderen gaf het voorbije jaar bijzonder veel aandacht aan dit thema. De website is dan ook het resultaat van drie opeenvolgende onderzoeken:

  • 2014-2016: ESF-project ‘Morele stress in de (ouderen)zorg.’
  • 2017-2018: Tetra-project ‘Van morele stress naar een cultuur van morele veerkracht in zorgorganisaties’
  • 2019-2020: PWO-project ‘Morele stress bij leerkrachten in het secundair onderwijs’

Alle bevindingen werden gaandeweg op deze website opgenomen.

Oorspronkelijk werd het fenomeen morele stress onderzocht door de onderzoeksgroep verpleegkunde bij medewerkers in de zorg. We hoorden hoeveel voldoening een job in de zorg kan bieden, hoeveel steun collega’s aan elkaar kunnen hebben en hoe zorgverleners het liefst van al alles in het teken van de patiënt willen zetten. We hoorden ook hoe lastig het kan zijn om onder hoge werkdruk te werken, en hoe moeilijk het is voor zorgverleners om met de stijgende zorggraad de steeds mondiger patiënten (en hun familieleden) de zorg te verlenen die zij zouden willen verlenen.

Het fenomeen bleek herkenbaar in het onderwijs. Samen met de onderzoeksgroep lerarenopleiding secundair onderwijs luisterden we naar verhalen van leerkrachten in het secundair onderwijs. Ook hier hoorden we dat de passie voor de job vaak vanuit een bewuste keuze vertrekt om voor leerlingen iets te betekenen. We hoorden ook hoe moeilijk het is om met de onderwijsorganisatie, de planlast en de steeds mondiger wordende leerlingen (en hun ouders) dat goede onderwijs te geven zoals ze dat zouden willen geven.

Allen beschreven ze het gevoel van tekort te schieten, zelfs al doen ze alles wat ze kunnen.  Het is een belangrijke uitdaging voor zowel de zorgsector als het onderwijs om haar medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken aan het werk te houden. Daarom is het belangrijk om die factoren te begrijpen die een impact hebben op de bezieling en betrokkenheid!

Deze website wil instrumenten aanreiken aan leidinggevenden, zorgorganisaties, scholen en dienstverleners om morele stress te herkennen, bespreekbaar te maken, te hanteren en te integreren.

De website is bij oorsprong ontworpen voor de zorgsector. In de hoofdnavigatie werd een apart luik ‘Onderwijs’ voorzien waarin alle ontwikkelde documenten specifiek voor het onderwijs zijn opgenomen.

Meer video en presentatiebronnen vind je op onze instrumentenpagina.

Voor wie?