Morele Stress

Image

Morele stress heeft een impact

op de zorgverlener, op het team,

de organisatie en de kwaliteit van de zorg

BELEIDSMAKERS IN DE ZORG

Het is een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers in de (ouderen)zorgsector om medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken aan het werk te houden. Daarom is het belangrijk om die factoren te begrijpen die een impact hebben op de bezieling en betrokkenheid bij zorgverleners.

Deze website wil management van zorgorganisaties meer informatie bieden over het fenomeen van morele stress en haar de gevolgen en wil strategieën en instrumenten aanbieden om morele stress te detecteren, bespreekbaar te maken en te hanteren. Een zorgorganisatie met aandacht voor morele stress, is namelijk een moreel veerkrachtige organisatie.

Op deze website vind je onder andere:

Download de brochure voor het management (ook in het Engels beschikbaar) voor een beknopte uiteenzetting van morele stress of lees verder op deze website.