Morele Stress

Image

Morele stress heeft een impact

op de zorgverlener, op het team,

de organisatie en de kwaliteit van de zorg

DIRECTE LEIDINGGEVENDEN

Als directe leidinggevende van zorgverleners heb je allicht af en toe te maken met medewerkers met verzuchtingen: “Waarom doe ik het nog, als ik het toch niet goed kan doen?” ;“Ik heb mijn collega zorg zien verlenen waar ik helemaal niet achter sta”. “We hebben te weinig personeel om goede zorg te verlenen”.

Veel zorgverleners hebben te kampen met morele stress. Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij niet kunnen handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg. Zij voelen zich kwaad, schuldig, gefaald, gefrustreerd. Die ontevredenheid heeft een positieve kracht in zich, want morele stress kan leiden tot kritische reflectie over de kwaliteit van de zorg, verbeteringen in de zorgorganisatie, … Onopgeloste morele stress echter kan grote gevolgen hebben voor de individuele zorgverlener, het team, de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening. Het is dan ook belangrijk dat gevoelens van morele stress herkend kunnen worden en bespreekbaar zijn binnen het team, zodat zorgverleners op een goede manier kunnen omgaan met morele stress.

Als leidinggevende is het belangrijk om aandacht te hebben voor signalen die aantonen dat medewerkers te kampen hebben met morele stress. Geef je medewerkers het signaal dat zij bij hun leidinggevende terecht kunnen met hun ervaringen. Als leidinggevende kan je de medewerker inzicht helpen bieden (Waarom grijpt deze situatie mij zo aan? Welke waarde komt in het gedrang? Wat is voor mij goede zorg?) en eventueel zoeken naar oplossingen of het probleem ter sprake brengen bij het team. Dit betekent niet jij als leidinggevende zelf alles dient op te lossen en ervoor moet zorgen dat je medewerkers geen morele stress meer ervaren. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat morele stress iets is wat bespreekbaar is binnen het team.