Morele Stress

Image

Morele stress heeft een impact

op de zorgverlener, op het team,

de organisatie en de kwaliteit van de zorg

EXTERNE DIENSTVERLENERS

Zorgorganisaties doen een beroep op externe dienstverleners voor de ontwikkeling van beleid, ondersteuning van verandertrajecten, het verzorgen van trainingen, vormingen, …

Sedert 1 september 2014 is een werkgever verplicht om preventief aandacht te besteden aan psychosociale risico’s. Morele stress is een inherent fenomeen binnen de zorgsector dat kwalitatief verschillend is van andere vormen van stress en kan gezien worden als een specifiek psychosociaal risico binnen de zorgsector.

Consultants en/of Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk kunnen zorgorganisaties ondersteuning bieden in de uitwerking van vb. het welzijns- of stressbeleid in het kader van de vernieuwde Welzijnswet. Op deze website kunnen zij meer informatie vinden over morele stress, hulpbronnen, uitlokkende factoren. De ontwikkelde tools (zie ‘Instrumenten’) bieden handvaten om morele stress te detecteren, bespreekbaar te maken en te hanteren. De gids  biedt richting voor de uitwerking van beleid en strategieën om morele stress te hanteren. De bundel ‘Het morele veerkrachthuis. Methodieken voor workshops’ (zie ‘Instrumenten‘) biedt externe trainers en vormingsmedewerkers inspiratie voor het uitwerken van een vormingsaanbod inzake het hanteren van morele stress.

Wil je als coach/trainer/consultant… gebruik maken van de informatie, instrumenten en methodieken op deze website? Dat kan zeker, mits bronvermelding (verwijzing naar deze website www.morelestress.be), verwijzing naar het Europees Sociaal Fonds én verwijzing naar de Onderzoeksgroep Ethiek in de zorg van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). We worden hiervan ook graag op de hoogte gebracht (onderzoekvpk@howest.be).

Neem een kijkje op ‘ons aanbod’ voor meer informatie over trainingen, vormingen, infosessies…

Vanaf januari 2017 starten we een vervolgproject met als doelstelling het ontwikkelen van een draaiboek voor organisatieverandering van morele stress naar morele veerkracht en het uitbouwen en verankeren van een dienstverleningsaanbod in Vlaanderen. Externe diensten en consultants met interesse om hun aanbod uit te breiden met dienstverlening omtrent morele stress en veerkracht, mogen zich zeker melden via onderzoekvpk@howest.be