Morele Stress

Image

Morele stress is het wrange gevoel dat

zorgverleners ervaren

wanneer zij hun waarden en visie op goede zorg

niet in de praktijk kunnen brengen

HULPBRONNEN

Het identificeren van hulpbronnen voor het hanteren van morele stress is belangrijk voor zorgverleners, teams en organisaties om hen toe te laten morele veerkracht te ontwikkelen. Hulpbronnen situeren zich zowel op individueel niveau (persoonlijke hulpbronnen) als op team-, leidinggevend- en organisatieniveau (werkhulpbronnen).

Persoonlijke hulpbronnen

 • Optimisme, eigeneffectiviteit, hoop
 • Ervaring
 • Zelfkennis, zelfreflectie, zelfzorg
 • (Zelf)waardering
 • Mildheid, humor, zelfrelativering
 • Morele moed

Werkhulpbronnen

 • Autonomie
 • Steun
 • Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
 • Contact met collega’s en leidinggevenden
 • Coaching en ondersteunend leiderschap
 • Feedback en waardering
 • Organisatievisie en beleid
 • Inspraak
 • Ondersteuningsmaatregelen – ‘ethische infrastructuur
 • Open cultuur
 • Infrastructuur en middelen
 • Organisatie van de zorg