Morele Stress

Image

INITIATIEFNEMERS EN PARTNERS

HOWEST

HOWEST, de hogeschool West-Vlaanderen is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Met 24 bachelors, waarvan veertien unieke opleidingen en trajecten, neemt Howest een uitzonderlijke plaats in het onderwijslandschap in. Anticiperend op de toekomst, vanuit het talent en de motivatie van elke student, leidt Howest professionals op die competent, direct inzetbaar en teamgericht zijn. Howest is toonaangevend in haar maatschappelijk relevant, praktijkgericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening voor het brede regionale en internationale werkveld. Op gebied van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening heeft Howest een stevige reputatie opgebouwd in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en permanente vorming. Dat vertaalt zich in bilaterale, provinciale, Vlaamse, Federale en Europese projecten in praktijkgericht onderzoek.

www.howest.be

BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE

De opleiding bachelor in de verpleegkunde te Brugge kent twee opleidingsvarianten. Enerzijds de reguliere driejarige (binnenkort vierjarige) opleiding en anderzijds de verkorte opleiding (brugopleiding) voor HBO 5 verpleegkundigen. Vanuit een holistische mensvisie worden de studenten generalistisch opgeleid. Dit maakt hen breed inzetbaar, binnen de intra- en extramurale, preventieve en curatieve gezondheidszorg, bij kinderen, volwassenen en ouderen.

www.howest.be/verpleegkunde

ONDERZOEKSCLUSTER VERPLEEGKUNDE

De onderzoekscluster verpleegkunde is een innovatieve, creatieve, multidisciplinaire onderzoekscluster binnen Howest die bijdraagt tot een kwaliteitsvolle zorgopleiding en zorgverlening. Dit door middel van praktijkgerichte onderzoeksprojecten en dienstverlening waarin de mens in relatie tot de maatschappelijke realiteit centraal staat. Vanuit een holistische visie ijvert de onderzoekscluster voor de goede zorg voor en het welzijn van zorgontvangers, zorgverleners en mantelzorgers met aandacht voor empowerment en emancipatie. Dit met oog voor preventie en nieuwe maatschappelijke thema’s. Op vlak van ethiek in de zorg en mantelzorg wil de onderzoekscluster haar referentiepositie verder uitbouwen.

Elke onderzoekslijn streeft, door een voortdurende dialoog met het lokaal, nationaal en internationaal werkveld, naar maximale valorisatie voor de maatschappij. Het bieden van vormingen aan externen en de integratie van onderzoek in de opleiding verpleegkunde is hierbij essentieel.

Deze website is een realisatie van de onderzoeksgroep Ethiek in de zorg.

PARTNERORGANISATIE WOONZORGGROEP GVO

De woonzorggroep GVO is een samenwerkingsverband tussen 8 woonzorgcentra, verspreid over de provincie West-Vlaanderen. Het gaat om de woonzorgcentra Sint Anna in Bulskamp, Sint Vincentius in Kortrijk, Sint Vincentius in Meulebeke, Sint Jozef in Moorsele, Sint Elisabeth in Oostende, Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Wakken, Amphora in Wingene en Maria ter ruste in Zwevezele. Over de verschillende woonzorgcentra heen dragen bijna 900 medewerkers en vele vrijwilligers zorg voor meer dan 1000 ouderen.

De woonzorggroep GVO staat voor een samenwerking gebaseerd op deskundigheid, solidariteit en samenhang. Zo ondersteunt GVO haar voorzieningen met expertise en deskundigheid op het vlak van ethiek en zingeving, innovatie en ontwikkeling, kwaliteitsvolle zorg voor een betaalbare prijs, leiderschap, enz.

www.gvo.be

MET DANK AAN

 • Kurt Debaere (Howest), initiatiefnemer
 • Linus Vanlaere, inspirator
 • De projectleider en projectmedewerkers:
  • Herlinde Dely, Céline Baele, Dorine Coolen (Howest)
  • Linus Vanlaere, Liselotte Vanooteghem (Woonzorggroep GVO)
 • Directie en leidinggevenden van Woonzorggroep GVO: Bernard Bruggeman, Linus Vanlaere, Liselotte Vanooteghem, Ives Lambrecht, Tomas Lambrecht, Mieke Vanacker, Hans Declerck; Jo Craeymeersch; Aleidis Carlier, Marijke Gijsemans; Carine Vandekerckhove ; Petra Hullebusch; Veronique Vandenberghe; Tatjana Desmet, Stijn Berton, Roel Lepoutere; Vanessa Deruyter, Sandra Fioen, Eveline Breye
 • Alle zorgverleners die bereid waren ons hun verhaal te brengen en deel te nemen aan de focusgroepen, workshops en testings
 • De klankbordgroep: Dimitri Beeckman (UGent), Ria Binst (VOKA Health Community); Jan Debaene (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende);  Wouter Decock (Howest), Luc Goemaere (UZGent) Sarah Janssens (Howest), Sven Vereecke (Howest), An Lievrouw (UZGent); Nathalie Schepens (Howest), Marleen Maes (Familiehulp), Claire Meire (Familiezorg), Nele Mortier (AZ Damiaan Oostende); Ruth Piers (UZGent); Claire Vanhoutte, Van Den Branden Sigrid (Howest); Lucas Vandendriessche (Sociaal Huis Oostende), Els Van Gastel (WZC Christine Ekere)
 • Wouter Decock, Dany Cottyn (Howest)
 • VOKA Health Community
 • Flanders’ Care
 • Trefpunt Zorg
 • HRwijs
 • Securex, IDEWE, Provikmo, voor de interessante overlegmomenten
 • Kenniscentrum sTimul (Maarten Devos, Els Vanwynsberghe, Linus Vanlaere), voor de boeiende uitwisseling
 • Howest Dienst Onderzoek, Dienstverlening, Valorisatie en Wetenschapscommunicatie
 • De collega’s van Howest Devine, voor de website