Morele Stress

Image

Reconizing moral distress

can lead to constructive

approaches for managing it

UITGANGSPUNTEN

De volgende uitgangspunten kunnen worden gehanteerd ter onderbouwing van een beleid met aandacht voor morele stress.