Morele Stress

Image

De spanning tussen wie we zijn (reeële)

en wie we willen zijn (ideale)

creeërt een gezonde spanning of stress die blijft inspireren,

een doel geeft om naar te streven

WERKMODEL

VAN MORELE STRESS NAAR MORELE VEERKRACHT

detecteren

Het detecteren (bij zichzelf, bij de collega’s, bij werknemers in het algemeen) van morele stress is een eerste stap in het (h)erkennen van het fenomeen. Het is belangrijk dat zorgverleners en leidinggevenden het onderscheid kennen tussen werkstress, emotionele stress en morele stress. Morele stress is namelijk een specifieke vorm van stress met specifieke gevolgen.

Bespreekbaar maken

Het is belangrijk dat morele stress iets is wat bespreekbaar kan zijn in een organisatie. Zorgverleners moeten op een zowel informele als formele manier ervaringen, emoties en casussen omtrent morele stress kunnen delen.

Hanteren

Het hanteren van morele stress kan via het inzetten op twee sporen, liefst tegelijk.

  • Moreel veerkrachtige teams: bouwen aan hulpbronnen en aanpakken van uitlokkende factoren van morele stress op team- en individueel niveau
  • Moreel veerkrachtige organisatie: bouwen aan organisatiehulpbronnen (vb. ethisch leiderschap, beleid, cultuur, structuur…) en aanpakken van uitlokkende factoren van morele stress op organisatieniveau

Op drie niveaus

Morele stress dient op drie niveaus te worden aangepakt: organisatiebeleid, team- en leidinggevend niveau en individueel niveau.
Voor voorbeelden van strategieën en suggesties voor actie op de drie niveaus, zie ‘Gids’.

DRAAGKRACHT, DRAAGLAST EN DRAAGVLAK

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bouwen aan een moreel veerkrachtige organisatie kan door in te zetten op verschillende interventiesporen, namelijk deze van draagkracht, draaglast en draagvlak. We zijn ervan overtuigd dat het inzetten op elk van deze drie pistes het meest werkzaam is.

  • DRAAGLAST: Focussen op werkeisen en factoren die bijdragen tot morele stress
  • DRAAGKRACHT: Versterken van persoonlijke hulpbronnen van zorgverleners
  • DRAAGVLAK: Inzetten op werk- en organisatiehulpbronnen en ondersteunende maatregelen