Morele Stress

Image

De spanning tussen wie we zijn (reeële)

en wie we willen zijn (ideale)

creeërt een gezonde spanning of stress die blijft inspireren,

een doel geeft om naar te streven

GETUIGENISSEN

Visie van woonzorggroep GVO

De woonzorggroep GVO bouwt dag na dag aan een cultuur van zorgzaamheid en waardigheidsondersteunende zorg. Deskundig en zorgzaam wordt er elke dag opnieuw gezocht naar wat waardigheid betekent voor elke oudere én elke medewerker.

Hierbij zet ze in op de zorgethische bekwaamheid van haar medewerkers die vanuit dit vertrekpunt zorg verlenen. Dit doet ze door o.a. in te zetten op een krachtige leeromgeving met kansen tot groei en ontwikkeling als mens en als professional.

De woonzorggroep GVO is er zich echter ook van bewust dat zorgethische bekwaamheid en morele stress vaak met elkaar verbonden zijn. Vanuit dit inzicht wilden ze dan ook als partnerorganisatie hun schouders zetten onder het project ‘morele stress in ouderenzorg’. Hoe vaak ervaren medewerkers morele stress? Op welke momenten ervaren ze dit? Wat doet dit met hen en welke handvaten kunnen er aan zorgmedewerkers aangereikt worden om morele stress hanteerbaar te houden?

Het project bezorgde de woonzorggroep GVO een duidelijk kijk op morele stress binnen hun organisatie. Morele stress kan beschouwd worden als een zorgethische groeikracht die een cultuur van zorgzaamheid mee vorm geeft. Van hieruit zijn ze dan ook overtuigd dat ze morele stress niet moeten ‘wegwerken’ uit hun organisatie, maar ze medewerkers moeten ondersteunen om hiermee om te gaan. Ze willen de komende jaren dan ook verder actief aan de slag met de inzichten en tools die binnen het project ‘morele stress in ouderzorg’ ontwikkeld zijn, zowel op beleidsniveau, teamniveau als voor de individuele zorgmedewerker. Zo wil de woonzorggroep GVO verder bouwen aan een verdiepende cultuur van zorgzaamheid die zowel zorgvragers als zorgdragers ten goede komt.

Medewerkers

Leidinggevenden